Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

- 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De fracties van de VVD (Swagerman) en SP (Wezel) zullen inbreng voor verslag leveren. Op 5 juli 2016 zal dit verslag vastgesteld worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren