Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn collectief beheer (34.243)

- 34243

Implementatiewet richtlijn collectief beheer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.

- 34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren