Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282) (T01235)

- Toezeggingen in het kader van de evaluaties van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10

De commissie bespreekt de status van de nog openstaande toezeggingen die verbandhouden met de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10. De commissie besluit als volgt:
- T01031: de toezegging wordt afgevoerd als toezegging;
- T01223: de status van de toezegging blijft ongewijzigd (openstaand). De deadline van de toezegging wordt, in afwachting van de kabinetsreactie op het evaluatieverslag van de commissie Justitiële Rijkswetten, verplaatst naar 1 januari 2017;
- T01224: de status van toezegging blijft ongewijzigd (openstaand);
- T01235: de status van de toezegging blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman