Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- Nabespreking beleidsdebat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede op 21 juni 2016

De commissie bespreekt het beleidsdebat van 21 juni jl. na. De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over de uitvoering van de vier aangenomen moties.

- Toezeggingen in het kader van de evaluaties van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10

De commissie bespreekt de status van de nog openstaande toezeggingen die verbandhouden met de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10. De commissie besluit als volgt:
- T01031: de toezegging wordt afgevoerd als toezegging;
- T01223: de status van de toezegging blijft ongewijzigd (openstaand). De deadline van de toezegging wordt, in afwachting van de kabinetsreactie op het evaluatieverslag van de commissie Justitiƫle Rijkswetten, verplaatst naar 1 januari 2017;
- T01224: de status van toezegging blijft ongewijzigd (openstaand);
- T01235: de status van de toezegging blijft ongewijzigd (openstaand).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman