Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34.459)

- 34459

Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 juli 2016. Fracties kunnen dan desgewenst inbreng leveren voor het voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman