Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- 33131

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland

De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, tezamen met de wetsvoorstellen 34341 en 33900, op 4 oktober 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman