Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen (33.129)

- T02266 en T02274 - Toezeggingen uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging

Brief - met bijlage - van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 juni 2016 (34374 / 34373, E)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2015 (34373/34374, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02266 en T02274 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman