Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Geactualiseerd overzicht privatiseringen/verzelfstandigingen (C) (T02050)

- T02050 - Toezegging geactualiseerd overzicht privatiseringen/verzelfstandigingen

Brief - met bijlage - van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 juni 2016 (C, AG)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 juni 2016 over voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen (C, AG) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de brief niet onder de aandacht van andere commissies te brengen. De status van toezegging T02050 blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman