Dinsdag 27 september 2016, commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.31461

Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten

Vaststelling verslag

3.Toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

Brief inzake Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces; Innovatiebeleid

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen