Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Rol scholen (34.300, Y) (T02311)

- Toezegging Vervolgonderzoek Kinderombudsman (T02310); Toezegging Rol van scholen (T02311)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 1 juli 2016 over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AG)

De commissie constateert dat naar aanleiding van de motie-Van Apeldoorn (34300, AB) door zowel de SER als de Kinderombudsman onderzoek zal worden gedaan naar het terugdringen van armoede onder kinderen en spreekt de verwachting uit dat dat onderling goed afgestemd zal worden. De commissie neemt de brief van 1 juli 2016 (34300, AG) voor kennisgeving aan en beschouwt beide toezeggingen daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren