Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34.145)

-
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Rij) en SP (Wezel). De fractie van GroenLinks (Strik) geeft aan zich aan te sluiten bij de vragen van de SP-fractie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren