Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34.159)

- 34157 / 34159

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures; Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), D66 (Engels), SP (Wezel) en PvdA (Beuving). De fractie van GroenLinks (Strik) sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie. De VVD-fractie beraadt zich nog wie het lid Swagerman als woordvoerder op zal volgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren