Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

- 32317, GT

De commissies nemen de brief van de bewindslieden van V&J d.d 5 juli 2016 inzake resultaten van het Nederlands Voorzitterschap op de JBZ-terreinen voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren