Dinsdag 13 september 2016, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 26 augustus 2016 inzake de stand van zaken onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie

4.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen