Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Mogelijkheden voor investeringsfonds (33.819) (T01833)

- T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Lintmeijer). De commissie beschouwt de toezeggingen T01831, T01833 en T02075 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman