Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34.166) (T02273)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Toezegging Inzet regering voor transparantie tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877); Toezegging Betrekken toegang tot limitédocumenten voor deskundigen in evaluatie (34.166); Toezegging Actieve inspanning t.a.v. bestrijding microplastics tijdens Nederlands EU-Voorzitterschap (34.139); Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32.125 en 32.123 V); Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34.166); Toezegging Evaluatie werkwijze Raad naar aanleiding van het arrest Access Info Europe (34.166); Toezegging Inzet versterking rechtsstaat in Turkije in Raad van Europa (34.166); Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166)

De commissie bespreekt het Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan (EK 34.300 V, F). Zij besluit als volgt:
De status van de toezeggingen met nummers T01191, T01941, T02124, T02082, T02267, T02269 en T02273 blijven ongewijzigd. De status van de toezeggingen met nummers T02083 en T02271 worden gewijzigd in "voldaan". Ten aanzien van deze laatste toezegging (T02271) besluit de commissie dat zij de inzet van de regering inzake de versterking van de rechtsstaat in Turkije in de Raad van Europa zal blijven volgen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman