Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie neemt de brief van de bewindslieden van OCW d.d. 27 juni 2016 inzake aanbieding eindrapport evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland (32419, R) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman