Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid (31.354)

- Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Brief van de minister van EZ van 25 augustus 2016 in reactie op brief van 30 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 34487, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer