Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Meenemen van het verzoek tot gratis informatie over monitoring in gesprekken met de provincies (33.348) (T02198)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de bewindslieden van EZ van 29 augustus 2016 in reactie op brief van 15 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XIII, H)

- T01036: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en de deadline aan te passen naar 1 juli 2018.
- T02296: Deze toezegging zal worden behandeld door de vaste commissie voor Financiën.
- T01271: De commissie besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.
- T02197: De commissie besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.
- T02198: De commissie besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer