Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 13 september 2016
1. 31461

Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten

Op voorstel van het lid Van Bijsterveld (namens het lid Van Rij) (CDA) besluiten de commissies inbreng te leveren voor verslag op 27 september 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren