Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

- 33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren