Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toezenden rapport PricewaterhouseCoopers over P&M-onderzoek (34.485 VI) (T02339)

- T02339

Toezegging Toezenden rapport PricewaterhouseCoopers over P&M-onderzoek (34.485 VI)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren