34.549 (R2073)

Luchtvaartverdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale regering van OostenrijkHet Luchtvaartverdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale regering van Oostenrijk is het resultaat van besprekingen tussen de Curaçaose en de Oostenrijkse luchtvaartautoriteiten.

Aanleiding voor die besprekingen was de wens van de twee partijen om de luchtvaartrelatie tussen Curaçao en Oostenrijk in een verdrag te regelen.

De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te kennen worden gegeven uiterlijk op 22 oktober 2016.


Kerngegevens

begonnen

22 september 2016

titel

Luchtvaartverdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale regering van Oostenrijk; Willemstad, 7 maart 2016

Documenten

1