Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (34.554)

- Tijdpad behandeling Belastingplan 2017 c.a.

De commissie besluit de technische briefing over het Belastingplan 2017 c.a. op maandag 21 november 2016 om 18.00 uur te houden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren