Dinsdag 8 november 2016, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen