Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 4 oktober 2016
1. 34287

Implementatie herziening mer-richtlijn

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos).

2. 34474

Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3. Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 26 september 2016 (30872, A)

De commissie besluit de brief van 26 september 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer