Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- 34300 IV / CXIX, R

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016

Het lid Meijer (SP) geeft aan in schriftelijk overleg te willen treden over de motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het lid Meijer (SP) besluit haar inbreng aan te houden tot 11 oktober 2016, in afwachting van een reactie van de minister van BZK op het verzoek van de commissie om haar uiterlijk 23 september 2016 te informeren over de uitvoering van de aanvaarde moties n.a.v. het beleidsdebat 21 juni 2016. De commissie besluit de minister van BZK te rappelleren over de beantwoording van deze brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman