Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (34.157)

- 34157 / 34159

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures; Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 1 november 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren