Eerste Kamer vraagt voorlichting Raad van State over wetsvoorstel orgaandonatieDe Eerste Kamer vraagt de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. De plenaire vergadering van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een verzoek hierover van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Kamer. Het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is op 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Het verzoek aan de Raad van State spitst zich toe op het zichtbaar onderscheid maken tussen de verschillende manieren waarop toestemming kan worden verleend voor orgaandonatie na overlijden. De initiatiefneemster heeft het oorspronkelijke voorstel middels een tweede nota van wijziging te elfder ure aangepast door mensen die niet reageren in het donorregister te laten registreren als iemand die "geen bezwaar" heeft tegen orgaandonatie. De Eerste Kamer acht het gelet op deze systeemwijziging en in het kader van een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel gewenst de Raad van State in de gelegenheid te stellen haar overwegingen mee te geven ten aanzien van deze wijzigingen.

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer zet de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel ondertussen voort.

Verslag plenaire vergadering 11 oktober 2016


Deel dit item: