Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugkeer onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijven (34.128)

- 34128

Terugkeer onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijven

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren