Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)

- Herzien pakket Slimme Grenzen

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 7 oktober 2016 met de beantwoording van vragen over het herzien pakket slimme grenzen (34569, A). De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren