Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- 34323

Wet aanpassing fiscale eenheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 november 2016. De commissie verzoekt de staf bij het ministerie na te gaan of de beoogde inwerkingtreding zich mogelijk zou verzetten tegen de gekozen inbrengdatum en of vervroeging geboden zou zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren