Dinsdag 8 november 2016, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat


7.Rondvraag


Korte aantekeningen