Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 oktober 2016
1.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), PVV (Markuszower), SP (Gerkens), PvdA (Postema), CU (Sietsma) en SGP (Van Dijk).

2.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Rij), SP (Wezel) en PvdA (Postema).

3.
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor verslag. Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Van Rij). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 29 november 2016.

4.
Voorhang ontwerpbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De commissie besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat. De SP-fractie (Wezel) sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

5.
Ontwerpbesluit Besluit OM afdoening jaarlijkse indexering tarieven verkeersboetes

De commissie besluit om niet in schriftelijk overleg te treden ten aanzien van het Ontwerpbesluit Besluit OM-afdoening jaarlijkse indexering tarieven verkeersboetes en neemt deze voor kennisgeving aan.

6.
T02354

Toezegging Toezenden brief over het halen van de rechterlijke macht uit de begroting van Veiligheid en Justitie (34.485 VI)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren