Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (34.145)

-
34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor verslag. Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Van Rij). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 29 november 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren