Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

- 34550 IV / CXIX, A

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), PvdA (Vreeman) en SP (Meijer). De commissie wenst dit schriftelijk overleg te onderscheiden van een nog in te plannen mondeling overleg met de minister van BZK en de staatssecretaris van SZW. De staf stelt een conceptbrief op die per mail zal circuleren. De voorzitter wijst nog op een brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer inzake motie-Van Raak/Van Laar inzake onderstand Caribisch Nederland.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman