Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Actieve openbaarmaking inspectiegegevens (34.111)

- 34111

Actieve openbaarmaking inspectiegegevens

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer