Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330)

- 33129 / 33330 / 34373, N

Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens; Wet doorstroming huurmarkt 2015; Huurverhoging op grond van inkomen

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 oktober 2016 inzake Evaluatie huurverhoging op grond van inkomen (33129/33330/34373, N) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman