Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 oktober 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29.521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de plenaire vergadering te adviseren de brief van 9 september 2016 van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake het besluit van het kabinet om met een schip bij te dragen aan de EU operatie EUNAVFOR MED Sophia, voor kennisgeving aan te nemen.