Dinsdag 8 november 2016, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen