Dinsdag 8 november 2016, commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Consultatie over de ontwikkeling van een Europees raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten

Bespreking van de Nederlandse reactie op het consultatiedocument over de ontwikkeling van een Europees raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten

3.Rondvraag


Korte aantekeningen