Dinsdag 8 november 2016, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34514

Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet

Procedure

3.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

4.Gesprek deskundigen UFR

15 november 2016 (17.00 - 18.30 uur)

Bespreking stand van zaken

6.Rondvraag


Korte aantekeningen