Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 (34.528)

- 34528

Verzamelwet SZW 2017

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren