Dinsdag 8 november 2016, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Gezamenlijke vergadering commissies Koninkrijksrelaties Eerste en Tweede Kamer, Aletta Jacobszaal Tweede Kamer

2.Opening

3.Bespreking brief van de Staten van CuraƧao inzake IPKO januari 2017

Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

Bespreking

4.Rondvraag