Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34.159)

- 34157 / 34159

Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures; Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een kort plenair debat te houden over de wetsvoorstellen 34157 en 34159 op 15 november 2016.

En marge van dit agendapunt stelt de commissie voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067), die geagendeerd staat voor 15 november 2016, te verschuiven naar een nader te bepalen datum, aangezien de Kamer nog niet beschikt over de op 4 oktober jl. door minister de toegezegde brief over de uitwerking van de AMvB.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren