Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet (34.514)

- 34514

Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren