Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 november 2016
1. Toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

Brief van de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie van 6 juli 2016 (33009, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Flierman en Van Rij) en PvdA (Vreeman). De conceptbrief wordt per mail aan de leden rondgestuurd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer