Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34.041)

-
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

Inbreng voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34390) Wet
bewijsvermoeden gaswinning Groningen en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen, wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Klip), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester).

Tevens besluit de commissie te streven naar een spoedige afronding van de drie wetsvoorstellen en stelt daarom een gelijktijdige plenaire behandeling voor op dinsdag 6 december 2016. Om dit te bewerkstelligen zal de commissie de regering verzoeken de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 18 november 2016 aan de Kamer te sturen.

-
34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

Inbreng voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041)Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34348) Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen, wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Klip), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester).

Tevens besluit de commissie te streven naar een spoedige afronding van de drie wetsvoorstellen en stelt daarom een gelijktijdige plenaire behandeling voor op dinsdag 6 december 2016. Om dit te bewerkstelligen zal de commissie de regering verzoeken de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 18 november 2016 aan de Kamer te sturen.

-
34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

Inbreng voor een gezamenlijk nader voorlopig verslag inzake het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen (34041) Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk en (34390) Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen, wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Klip), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester).

Tevens besluit de commissie te streven naar een spoedige afronding van de drie wetsvoorstellen en stelt daarom een gelijktijdige plenaire behandeling voor op dinsdag 6 december 2016. Om dit te bewerkstelligen zal de commissie de regering verzoeken de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 18 november 2016 aan de Kamer te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer