Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)

- 34323

Wet aanpassing fiscale eenheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Rij) en PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren