Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 november 2016
1. 32317, HC

bespreking geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 november 2016

De commissie neemt de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren